Classactions
Image default
Dienstverlening

Ontwikkelassessment binnen het solliciteren

Afgelopen jaren zijn er veel bedrijven over de kop gegaan, omdat de financiële crisis er goed ingehakt heeft. Er zijn veel werknemers ontslagen die het op hun dak kregen om snel weer een nieuwe baan te moeten zoeken. Op het internet zijn vele vacatures te vinden waarin staat dat er tijdens de sollicitatieprocedure een ontwikkel assessment zal plaatsvinden. Hierdoor vraagt de werkgever door middel van bepaalde testen naar je kennis, capaciteiten en vaardigheden. Deze worden vergeleken met de resultaten van de andere testpersonen en uiteindelijk wordt hieruit de meest geschikte kandidaat gekozen voor de functie. Assessment kan vertaald worden naar een taxatie of beoordeling. Zo kun je dit onderdeel binnen het solliciteren ook wel zien. Er wordt getaxeerd welke kennen en kunnen je hebt en of deze aansluiten binnen de visie van het bedrijf. Dit kan gekoppeld worden aan de hoofddoelstelling om te kijken wie de meest geschikte kandidaat is voor een bepaalde functie. Hierbij gelden niet alleen de certificaten en vaardigheden, maar ook het sociale contact met anderen. Dit wordt bepaald door middel van een soort simulatie waarbij de meest huidige werkvorm wordt nagebootst. Niet elke werkgever heeft er tijd en zin in om deze procedure zelf uit te voeren bij de potentiële werknemers. Daarom wordt er in de meeste gevallen gekozen voor een gespecialiseerd bureau, zoals loopbaannederland die deze procedure op zich neemt. Er wordt wel altijd teruggekoppeld aan de werkgever over wat de resultaten zijn. Het bureau zal nooit zelf een beslissing nemen, maar speelt hierbij alleen een adviserende rol. De werkgever heeft in alle gevallen het laatste woord om te bepalen welke personen de functie uiteindelijk zullen krijgen. De uitslag hierover hoort een werknemer meestal binnen een week tijd, waardoor er genoeg tijd over blijft om nog te kunnen solliciteren naar een nieuwe baan mocht dit niet de juiste werkplek zijn.

https://loopbaannederland.nl/