Classactions
Image default
Marketing

Herschrijven van teksten

Je leest deze woorden keer op keer. Het is er, maar je hebt nog vragen. Is het een vergissing om binnen te sluipen? Zal de lezer struikelen over de zin? Begrijpen ze het? Zelfs de beste copywriter wil dit weten. Begrijpelijk, want de tekst kan meestal beter of behoeft nog nabewerking. Vervolgens kunt u de tekst controleren, bewerken of herschrijven. Wat betekenen deze termen en wat is het verschil?

De tekst is compleet en je wilt zeker weten dat er geen taalfouten, spelfouten, spelfouten of interpunctiefouten in staan. Wacht even. Wat voor fout? Uitstekend…

Typefouten zijn typefouten. Dit overkomt iedereen wel eens, en als schrijver zul je het snel lezen. Mensen die de tekst voor het eerst lezen, zullen typefouten gemakkelijk voor je verwijderen.

Taalfouten zijn verkeerd gebruikte woorden of grammaticale fouten. Je weet wel, alle regels en uitzonderingen die we op school hebben geleerd. Herinner je je ze nog? Kent u de laatste regels?

Een spelfout is een “overtreding” van de Nederlandse spellingsregels. Of is er geen spellingsregel voor s? Volgens officiële regels kunt u beide bewerkingen tegelijkertijd uitvoeren. Je moet het gewoon weten. Leestips: Waarom maken we spelfouten?

Tekst bewerken is meer dan alleen fouten corrigeren. Want het doel is om de tekst krachtiger te maken. U kunt ook de leesbaarheid, relevantie en aantrekkelijkheid van de tekst controleren. Bijv.:

Heeft de lezer de tekst begrepen? Staan er moeilijke begrippen in? Over het algemeen zijn woorden met leesniveau B1 de beste keuze. Bijna iedereen begrijpt dit.
Zijn de zinnen vloeiend? Worden we overvallen door woorden? Je kunt de leesbaarheid meestal verbeteren door een aantal slimme trucs. Lees onze 6 tips voor een goed leesbare tekst.
Staan er onnodige woorden of zinnen in de tekst? We zullen ze afpellen. Omdat het lezers afleidt van uw informatie.
Ben je duidelijk over wat je wilt zeggen? Wat zijn de verwachtingen van de lezers? Goede headers en knoppen helpen veel.
Is de stijl overal hetzelfde? Spreek je de lezer bijvoorbeeld met jou of met jou aan? Is alles heel enthousiast of is het pragmatisch geschreven? In goede tekst is dit overal hetzelfde.

 

Herschrijven van teksten

https://www.dergatsjev.be/