Classactions
Image default
Marketing

Waarom het kabinet de AOW niet verhoogt

De messen zijn geslepen over de AOW. Er is besloten het minimumloon wel te verhogen, máár de AOW-uitkering stijgt daarin niet mee. De regering breekt daarmee een traditie, normaliter gaan deze twee namelijk gelijk op. Die breuk is tegen het zere been van de ouderen en de oppositie. Hoe is deze kwestie ontstaan?

Wat is de AOW?

De AOW staat letterlijk voor Algemene Oudersdomswet. Deze wet bepaalt dat iedere Nederlander recht heeft op een uitkering vanaf een bepaalde leeftijd. Dit jaar gaat de AOW in als je 66 jaar en 7 maanden bent. Dit houdt in dat je vanaf dat moment kunt stoppen met werken. De hoogte van die uitkering in 2022 is als alleenstaande 1.244,35 euro. Woon je samen met iemand? Dan ontvang je 851,52 euro (dus 1703,04 europer huishouden). Het maakt niet uit hoe rijk of arm je bent, je ontvangt AOW. 

Wie zijn er afhankelijk van de AOW? 

Als we het CBS mogen geloven, ontvangen ongeveer 2,1 miljoen huishoudens een AOW-uitkering. Van die groep heeft het grotendeel ook nog een aanvullend pensioen: 1,9 miljoen. Gemiddeld genomen beslaat de AOW-uitkering ongeveer een derde van het bruto jaarinkomen. 

Ouderenbonden riepen bij de recente presentatie van het regeerakkoord al dat de coalitie ‘totaal geen oog had’ voor de inkomens van ouderen. Zij stellern dat de koopkracht van deze senioren de laatste jaren enorm is afgenomen, terwijl dit voor mensen die wel werken is gestegen. 

Waarom verhogen ze de AOW dan niet gewoon, net als het minimumloon? 

AOW wordt door werknemers betaald via een zogenaamd “pay-as-you-go”-systeem. Iedereen die werkt geeft een deel van zijn inkomen af ​​aan de overheid, die betaalt voor zogenaamde volksverzekeringen, zoals de AOW. Wie betaald werkt, ziet dit ook terug op zijn loonlijst: de werkgever heeft deze premies ingehouden.

Maar Nederland vergrijst: meer mensen genieten van AOW en minder werkenden. Werknemers moeten daarom steeds meer bijdragen om de AOW te betalen. Dit is op den duur niet houdbaar. Om deze reden is ook de AOW-leeftijd verhoogd, omdat hierdoor het aantal AOW-gerechtigden is afgenomen en het aantal werkenden is toegenomen.

Daarom zou het laten aansluiten van de AOW op het minimumloon de koopkracht van werknemers negatief beïnvloeden. Met deze overweging koos het kabinet voor huren.

https://www.scildon.nl/lijfrente/aanvullend-pensioen/wat-is-aanvullend-pensioen/