Classactions
Image default
Marketing

Een professioneel ondernemingsplan laten maken

Wilt u in plaats van zelf alles uitzoeken liever het ondernemingsplan laten maken uitbesteden? Dan kunt u deze het beste door Bedrijfsplan-schrijven.nl laten opstellen. Zo heeft u een academisch rapport welke voldoet aan de eisen van financiers, de makelaar, het UWV of de IND. We onderzoeken de strengths en weaknesses van uw onderneming, bestuderen de markttrends en stellen we boekhoudkundig sluitend de financiële paragraaf van het ondernemingsplan op. Het schrijven van versie 1.0, duurt circa 7 dagen. U kunt dan alles op uw gemak doornemen voor uw eventuele aanpassingen. Vervolgens komen we met uw aanpassingen 2 dagen later met versie 2.0. Al onze clienten zijn tot op heden tevreden met deze tweede versie. U heeft als startende ondernemer echter meerdere aanloopkosten zoals website-ontwerp, logo laten maken, rechtsvorm bij de notaris afwikkelen, handelsbeurzen bezoeken etc. Daarom mag u het bedrag van het ondernemingsplan in 2 termijnen betalen.

Geen standaard template

Wij gebruiken geen standaard templates. Zodoende zijn de plannen die wij schrijven altijd maatwerk, volledig customized naar uw wensen. We nemen alles met u door, hetzij op kantoor, hetzij telefonisch om te bekijken hoe we uw concept verder kunnen verbeteren. Tevens kijken we naar de financiele haalbaarheid. In het bedrijfsplan verschijnt dus een verbeterde versie van uw concept, zowel voor wat betreft tekst als cijfermatig.

Marktonderzoek

Wij schrijven voor u een uitgebreid marktonderzoek , zowel meso- als microeconomisch. De targetgroups in demografische- en sociaal economische zin worden vastgesteld, een DESTEP-analyse wordt uitgevoerd en er wordt een concurrentiematrix opgesteld met concurrenten en substituten. We kijken als het ware in het hoofd van uw toekomstige klant en waarom hij voor uw product of dienst zou kiezen.

De trends en ontwikkelingen in uw specifieke markt worden naar voren gebracht en we bepalen hoe uw Unique Selling Point daar van kan profiteren. We gebruiken de bronnen hiervoor van het CBS, de KVK, brancheverenigingen en meerdere statistische sites. We hanteren altijd de APA-bron methode zodat de lezer van het ondernemingsplan de inhoud kan verifieren op waarheid.

Samen brainstormen en verstrekken van advies

We verschaffen u bedrijfs- en belastingadvies over uw concept, verdienmodel en financiële prjecties. We schrijven dus niet alleen een plan maar adviseren u ook tijdens het gehele traject tot aan geslaagde financiering.

Het financiele hoofdstuk

De financiele sectie in het plan is de cijfermatige onderbouwing van het rapport. We beginnen altijd met de beginbalans na kredietverlening of participatie en vervolgens komen we bij de exploitatiebegrotingen voor de komende 3 jaar, liquiditeitsbegrotingen voor de komende 3 jaar en de sluitende eindbalans.

In de openingsbalans worden de aan te schaffen activa en de passiva weergegeven. Oftewel, wat wordt er allemaal aangeschaft en hoe u dat gaat bekostigen. Als er onvoldoende eigen vermogen beschikbaar is in de vorm van spaartegoeden dient de som geleend te worden bij banken, investeerders, crowdfunders of kleinschalige financieringskantoren.

Kijk op onze site voor meer info of bel voor een gratis afspraak op kantoor.

https://www.bedrijfsplan-schrijven.nl