Classactions
Image default
Financieel

Belastingadviseur of accountant?

De term “belastingadviseur” kan door elkaar worden gebruikt met “accountant”. Het verschil tussen hen zit vooral in hun rol: terwijl een accountant een professionelere relatie met de klant heeft dan een belastingadviseur; hij verleent ook diensten die geen betrekking hebben op belastingen maar op boekhouding. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van jaarrekeningen of het opstellen van loonlijsten.

Wat heb ik nodig?

Een belastingadviseur, zoals fiscaal advies amersfoort, geeft u informatie over uw persoonlijke situatie en helpt u inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er voor u zijn. Hij kan u adviseren of het zinvol is om gebruik te maken van bepaalde wettelijke bepalingen of dat dit tot sancties kan leiden. Zo moet men bij het indienen van aangiften inkomstenbelasting nagaan in welk land de wet op hem/haar van toepassing is. Dit betekent dat de regels met betrekking tot inhoudingen, vrijstellingen, etc. van land tot land verschillen. Als u in het buitenland woont, hangt de keuze waar u uw aangifte wilt indienen af van of u in een andere EU-lidstaat of buiten Europa woont.

Ze worden over het algemeen per uur betaald en krijgen daarom een vaste vergoeding ongeacht de hoeveelheid werk die ermee gemoeid is. Er kunnen echter extra kosten zijn, afhankelijk van het soort dienst dat door de adviseur wordt geleverd. Consultants die gespecialiseerd zijn in specifieke belastinggebieden kunnen vanwege de vereiste expertise hogere kosten in rekening brengen.

Hoeveel kost het?

Er zijn veel verschillende soorten adviseurs die verschillende serviceniveaus bieden tegen verschillende prijzen. Sommige consultants houden zich alleen bezig met kleine bedrijven, terwijl anderen gespecialiseerd zijn in het adviseren van grote bedrijven. Het hangt allemaal af van wat voor soort ervaring en kennis je nodig hebt. Je moet je altijd afvragen of je echt een adviseur nodig hebt of dat je dingen zelf aan kunt.

Kom ik in aanmerking?

Om gekwalificeerd belastingadviseur te worden, moet u eerst een diploma of graad behalen.