Classactions
Image default
Bedrijven

Wat is de big five persoonlijkheidstheorie?

Een van de meest gebruikte en meest bestudeerde persoonlijkheidstheorieën is de big five persoonlijkheidstheorie. Er is vele jaren psychologisch onderzoek gedaan en deskundige over de hele wereld hebben hier hun kennen over laten gelden. Het resultaat van dit onderzoek was dat een persoonlijkheid beschreven kan worden aan de hand van vijf dimensies. Deze dimensies worden ook wel de big five genoemd. Deze dimensies zijn extraversie, vriendelijkheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en openheid. Op elke dimensie kan je hoog, laag of gemiddeld scoren. Er is geen slechte score, omdat het gebaseerd is op je persoonlijkheid. Je moet tijdens de rest altijd bedenken hoe je in realiteit bent op de werkvloer en in je privésituatie. Er zijn ontzettend veel persoonlijkheidstesten gebaseerd op de big five persoonlijkheidstheorie, de big five persoonlijkheidstest is hier eentje van.

 

Wat zijn de big five?

De dimensies van de big five zijn extraversie, vriendelijkheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en openheid. Deze dimensies laten goed zien wat de persoonlijkheid is van een persoon. Dit wordt dan vaker gebruik om te kijken of iemand past bij een bedrijf. Extraversie kijkt vooral naar de mate van behoefte aan contact met andere mensen. Extroverte mensen hebben meer behoefte aan contact met andere mensen dan introverte mensen. Introverte mensen zijn liever op zichzelf en werken vaker graag alleen. Een extrovert werkt juist graag samen met ander mensen en heeft ook veel afwisseling nodig in het werk. Vriendelijkheid wordt ook wel altruïsme genoemd. Er wordt gekeken van welke belangen je uit gaat. Als je hoog scoort dan werk je vaak voor de belangen van andere en ben je meestal wat socialer. Als je lager scoort dan werk je vaak meer vanuit je eigen belangen. Dit betekent vaak dat je wat competitiever bent en sneller zegt wat je denkt. Ordelijkheid kan je ook wel gewetensvolheid of zorgvuldigheid genoemd worden. Ben je juist een heel geordend en structureel of ben je misschien toch wat flexibeler en chaotischer. Emotionele stabiliteit wordt ook wel neuroticisme genoemd. Er wordt gekeken of je juist een kalme of een gevoeligere persoonlijkheid hebt. Openheid staat voor het openstaan voor nieuwe situaties en ideeën.

 

https://www.testgroup.nl/big-five-persoonlijkheidstest/