Classactions
Image default
Bedrijven

Dialoc ID levert moderne bibliotheek oplossingen

We leven in een tijd waarin nieuwe technieken elkaar razendsnel opvolgen en automatisering en digitalisering steeds vaker als iets alledaags in plaats van iets bijzonders wordt gezien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bezoekers van hedendaagse bibliotheken er gewoonweg op rekenen dat ze ook daar van soortgelijke technieken gebruik kunnen maken. Bibliotheken zijn per slot van rekening allang niet meer stoffige verzamelplekken waar alleen maar boeken te vinden zijn. Het zijn zo langzamerhand veelzijdige moderne kenniscentra geworden waarin automatisering een steeds belangrijkere rol speelt. De bibliotheek oplossingen die Dialoc ID u kan bieden dragen daar op verantwoordelijke wijze aan bij.

Bibliotheek oplossingen ontlasten het personeel

Tijdens de ontwikkeling van onze verschillende bibliotheek oplossingen heeft het team van Dialoc ID altijd nauw samengewerkt met bibliotheken. Hierdoor kunnen we automatiserings vormen leveren die nauw aansluiten op de verschillende werkprocessen binnen de organisatie en worden ze – waar mogelijk – een heel stuk minder tijdrovend en arbeidsintensief gemaakt. Het voordeel daarvan is dat er voor de medewerkers in de bibliotheek meer tijd beschikbaar komt om zich te kunnen richten op het verlenen van service aan de bezoekers. Dit principe kan verder versterkt worden door de overstap naar zelfservice te maken, waarbij medewerkers een grotere informatieve, adviserende en begeleidende rol gaan spelen, terwijl het verrichten van administratieve handelingen tot een minimum wordt teruggedrongen. 

In uw eigen tempo overstappen van EM naar RFID

Als uw bibliotheek enige jaren geleden al (deels) geautomatiseerd is, dan is de kans groot dat u daarbij gebruik maakt van traditionele EM (elektromagnetische) technologie. De hedendaagse ontwikkelingen op het vlak van bibliotheek oplossingen richten zich echter steeds meer op de modernere RFID techniek. Deze voortschrijdende modernisering betekent overigens niet dat u meteen definitief van uw (kostbare) oude systeem afscheid moet nemen om van de nieuwste mogelijkheden te kunnen profiteren die Dialoc ID u biedt. We kunnen u ook hybride-oplossingen leveren, zodat u in alle rust over langere periodes de oude techniek kunt uitfaseren.